Οροι Εγγύησης

Γενικά: Η εγγύηση παρέχεται για όλα τα μέρη της ηλεκτρικής σας συσκευής fakir όπου έχει εισαχθεί από την εταιρία μας. Η εγγύηση έχει χρονική διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς .  Η ημερομηνία αγοράς θα πρέπει να αποδειχθεί με έγκυρο παραστατικό του καταστήματος πώλησης. Η εγγύηση αυτή έχει το νόημα να καλύψει ελαττώματα  που αποδεδειγμένα υπάρχουν από παραλήψεις ή εργοστασιακά προβλήματα του κατασκευαστή.

Συνθήκες εγγύησης:

  • Ο καταναλωτής θα πρέπει σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς να αποστείλει ηλεκτρονικά στο email της εταιρίας μας ή ταχυδρομικά τα εξής: φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς ,τον σειριακό αριθμό της συσκευής του, τα στοιχεία επικοινωνίας του ή φωτογραφία που να διαφαίνονται όλα αυτά.Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει ο ίδιος ή το κατάστημα πώλησης κατόπιν επικοινωνίας μας ότι αυτά έχουν περιέλθει στην κατοχή μας
  • Η συσκευή θα πρέπει να προορίζεται  για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.
  • Πλαστικά εξαρτήματα που έχουν σπασίματα ή σημάδια πτώσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση, όπως και βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση.
  • Η επισκευή της ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο  τεχνικό της εταιρίας μας και τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται στην συσκευή να είναι τα γνήσια.
  • Σε ηλεκτρικές σκούπες, αφυγραντήρες και γενικά συσκευές που έχουν φίλτρα αυτά πρέπει να αλλάζονται στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

 

Εξαίρεση από την εγγύηση

  • Όταν στην συσκευή διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τοποθετηθεί τα γνήσια ανταλλακτικά ή υπάρχει ελλιπής συντήρηση της συσκευής. Αυτό πιστοποιείται από το κατάστημα επισκευών(ιδιαίτερα σε ηλεκτρικές σκούπες, φίλτρα και σακούλες μη γνήσιες ή φίλτρα που δεν έχουν αλλαχθεί στην ώρα που πρέπει.)
  • Όταν διαπιστωθεί κακή χρήση ή χρήση πέραν των προδιαγραφών  του κατασκευαστή.
  • Βλάβες που προέρχονται από τάση ηλεκτρικού δικτύου.
  • Συσκευές που έχουν σημάδια ότι έχουν αποσυναρμολογηθεί από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο
  • Εάν δεν υπάρχει έγκυρο παραστατικό που να αποδεικνύει την αγορά.

Προσοχή!

Η εταιρία μας δεν θα καλύψει σε εγγύηση συσκευές που δεν προέρχονται από τα συμβεβλημένα σημεία πώλησης